Политика за поверителност

политика за поверителностPotenten.com изпълнява разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на Европейския парламент и свързаната правна уредба.

Събиране и използване на лични данни

Личните данни представляват всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на конкретно лице. Може да бъде поискана лична информация всеки път, когато се свържете с нас или с нашите партньори с цел предоставяне на нашите продукти и услуги. Споделянето и използването на тази информация между Администратора и неговите партньори е разрешено само при спазване на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими закони. Вашите лични данни се обработват само на територията на Република България и само за сроковете и целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

При закупуване на продукт, участие в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само: име, адрес, телефонен номер, имейл, предпочитан начин на комуникация и други.

В случай че са необходими специфични документи, като фактура например, може да бъде поискана и допълнителна информация в съответствие с изискванията на закона.

Запазваме история на поръчките, направени от всеки потребител на сайта.

Как използваме личните данни

Личните Ви данни се обработват, за да изпълним нашите задължения по договор за продажба на стоки или услуги. Могат да бъдат използвани периодично за изпращане на важни съобщения, като например уведомления относно поръчки, промени в Общите условия или други правила.

При дадено съгласие, можем да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за текущи промоции и рекламни активности. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

При съгласие за участие в конкретни събития (томбола, игри и др.), обработваме предоставената от Вас информация, за да управляваме тези дейности.

Разкриване на лични данни пред трети страни

В определени случаи, с цел изпълнение на договори, сключени с Вас, или съгласно законови изисквания, можем да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (като транспортни, куриерски, застрахователи и др.) или на компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът предприема подходящи мерки, включително административни, технически и физически, за защита на личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато споделяте информация във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, тази информация става видима за други потребители и може да бъде прочетена, събрана или използвана от тях. В такива случаи носите отговорност за информацията, която изберете да споделите.

Съхранение и задържане на лични данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнение на конкретната цел, за която са обработвани, след което ще бъдат изтрити, освен ако законът изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Ако желаете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, да поискате корекция, да възразите срещу тяхната обработка или да поискате данните си да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), трябва да изпратите заявление в този смисъл чрез контактната форма. С оглед предотвратяване на злоупотреби, исканията с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако е указан имейл адресът, използван при поръчката, като запазваме правото си да поискаме допълнителна информация с цел установяване на идентичността на подателя на искането и субекта на данните, за когото се отнася.

На подадените искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок, ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

ВигаМакс Про
№1 хапчета за бърза и сигурна ерекция!